Ulrika 450

Ulrika

Förskollärare och Montessoripedagog

Ulrika har många års erfarenhet i ryggen och har varit hos oss sedan 2015. Det Ulrika uppskattar mest beskriver hon är:

"Jag tycker väldigt mycket om att arbeta med barn, deras spontanitet och att se deras utveckling. Montessoripedagogiken ligger mig varmt om hjärtat då den ger barnen möjlighet att bli självständiga, kreativa individer med tillit till sin egna förmåga och respekt för andra. 

Vi tillbringar mycket tid i naturen här på Kaninen och det är så viktigt att barnen får lära sig ett helhetstänkande runt natur, djur och människor och hur vi påverkar varandra. Sedan är det ju också väldigt roligt att vistas i skog och mark".