Montessori - Kaninens Montessoriförskola

Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare.

Montessori

Maria Montessori visste vad varje förälder vet- nämligen att alla barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att pröva på och lära nya saker. Precis som varje förälder världen över märkte hon att barnens intressen varierar med ålder och mognad. Maria Montessori observerade att intresseförändringar följer ett givet mönster: Från det allra tidigaste intresset av att äta själv, lära sig gå, lära sig prata osv, till intresset för läsning, matematik, rymden osv. Hon fann att barn under sina olika mognadsstadier är särskilt mottagliga för kunskap. Hon insåg det värdefulla i att ta till vara intresseperioderna som hon kallade sensitiva perioder. Genom en förberedd pedagogisk miljö ges barnen de bästa förutsättningarna att ständigt lära sig nya saker och få utlopp för sin inneboende nyfikenhet.

Montessoripedagogiken grundar sig också på en filosofi om alltings samband på jorden och alla individers betydelse. Det är barnen som skapar framtiden!

Har ni frågor eller funderingar?

Tveka inte att höra av dig till oss.

Ring oss

035-346 80

Mejla oss

info@kaninensforskola.se