Petra 450

Petra

Förskollärare och Elevassistent

Jag är tacksam över att få arbeta tillsammans med dessa engagerade och kunniga pedagoger i en stimulerande och positiv miljö, både inom- och utomhus. Jag vill att alla barn ska vara trygga hos oss så de kan utvecklas i sin egen takt utifrån sina intressen. Självkänsla, språk och motorik är tre viktiga delar för mig.