Personal

Vi som arbetar på Kaninen:

Ewa Werngren Kähler, Montessoripedagog och Förskolechef, 0708 491993
Danijella, Förskollärare
Emelie, Förskollärare och Montessoripedagog
Ingela, Förskollärare
Ulrika, Förskollärare och Montessoripedagog
Madelene, Förskollärare/Elevassistent
Lena, Barnskötare och Kock
Hanna, resurs