Målsättning

Ett barns dagar är fyllda av arbete. De utforskar, upptäcker, leker, busar och vilar. De lär sig för framtiden. På Kaninen har vi tagit fasta på det. Därför arbetar vi efter Maria Montessoris pedagogik (läs mer under fliken montessori). Vi vill hjälpa barnet att hjälpa sig själv. Det betyder att barnen har stor frihet men också ansvar.

Vi arbetar till största delen med hjälp av Montessorimaterialet, som främjar barnens utveckling både språkligt, motoriskt, socialt och känslomässigt.

Barnet avgör till största delen själva vad de vill arbeta med. Det betyder att varje barn får möjlighet att utvecklas från sin nivå. Genom materialet kan barnen träna på olika former, på storlekar, på att sortera, vika och hälla. Det finns bokstäver i sandpapper, rörligt alfabet och räknematerial med stavar, siffror, djur och mycket mera. De tränar alltså motorik och inlärning och samtidigt koncentration på ett lustfyllt sätt. Miljön på Kaninen är barnanpassad, vask, toalett, hyllor, bord och stolar är låga så att barnen övar sin självständighet.

Motto:
”Alla barn på förskolan ska få en meningsfull, stimulerande, och utvecklande verksamhet efter barnets behov, förmåga och önskemål.”