Ansökan

Från och med våren ingår vi i en portal tillsammans med Halmstads kommun.

Klicka här för ansökan

Behöver du hjälp med din ansökan tveka inte att kontakta oss på telefon 035-346 80 eller kommunens växel på telefon 035-137000.

Vid antagning av barnomsorgsplats använder vi nedanstående kriterier
1. Syskonförtur.
2. Enl. skollagen 2010:800, 8 kapitlet, §8.
Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.
3. Anmälningsdatum till kön.

Kontakta köansvarig Ewa

Bäckagårdsvägen 32
302 71 Halmstad
035-346 80
info@kaninensforskola.se

GDPR

Information om GDPR